Ο καιρός στα Βατερά της Λέσβου

 
 

ΣΑΠΦΩ & ΝΕΡΑΪΔΑ Studios, Βατερά, 81300, Λέσβος (Μυτιλήνη) Τηλ. 2252061272, 2252061772